اتمام موجودی شرایط اقساط

           
فروش اقساطی ام وی ام X22
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول مدت اقساط مبلغ هر قسط
MVM X22 AT EX SPORT 166,500,000 66,600,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 9,484,087
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 4,040,571
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,409,061
MVM X22 AT LUX 159800000 63,920,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 9,102,831
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 3,878,428
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,272,338
MVM X22 MT EX SPORT 147,600,000 59,040,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 8,408,604
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 3,583,182
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,023,379
MVM X22 SPORT EX 145,100,000 58,040,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 8,266,344
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 3,522,681
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 2,972,363
MVM X22 LUX 141,000,000 56,400,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 9,102,831
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 3,878,428
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,272,338
MVM X22 MT 138,400,000 55,360,000 مبلغ هر قسط (ماهیانه) 12 ماهه 9,484,087
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 36 ماهه 4,040,571
مبلغ هر قسط (ماهیانه) 48 ماهه 3,409,061