اتمام موجودی شرایط اقساط

           
فروش اقساطی تیگو 7 یک ساله بدون بهره
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول دو ماه بعد(بدون بهره) مدت اقساط مبلغ اقساط هر سه ماه
TIGGO 7 EX 337,600,000 173,005,733 ——- 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 42,200,000

 

           
فروش اقساطی تیگو 7
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ اقساط ماهیانه
TIGGO 7 EX 354,500,000 177,250,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 9,572,211
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 7,214,249
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 6,094,583