اتمام موجودی شرایط اقساط

           
فروش اقساطی آریزو 5 یک ساله بدون بهره
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت اول دو ماه بعد(بدون بهره) مدت اقساط مبلغ اقساط هر سه ماه
ARRIZO 5 TE 201,500,000 83,110,234 20,150,000 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 25,187,500
ARRIZO 5 MT 162,300,000 66,941,891 16,230,000 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 20,287,500

 

           
فروش اقساطی آریزو 5
نوع خودرو قیمت نقد پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ اقساط ماهیانه
ARRIZO 5 TE 201,500,000 100,750,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 5,461,086
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,121,553
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 3,485,502
ARRIZO 5 MT 162,300,000 81,150,000 24 ماهه (پرداخت هر ماه) 4,400,997
36 ماهه (پرداخت هر ماه) 3,322,144
48 ماهه (پرداخت هر ماه) 2,809,874